KARAR:1

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 3. İş Mahkemesi’nin 2018/267  Esas Sayı ve 10/09/2018 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 15 yıllık kıdeme sahip Makine Mekanik Aksam Bakımcı  olarak çalışan bir işçinin 2018 yılı Ağustos tarihi itibari ile alabileceği emsal ücretin  2500TL +-%5 (ikibinbeşyüztürklirası) olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine. 19.09.2018/06

KARAR:2

Meslek Komitemiz tarafından Makine Emniyetinin önemi ve Makinada neden emniyetin kullanılmasını anlatan 3 oturumlu bir etkinliğin düzenlenmesine. Etkinliğin tarih ve zamanının  daha sonra bildirilmesine.  İlk toplantının “Pilz” firması ile birlikte yapılmasına söz konusu etkinlik için Odamız Ali Coşkun Toplantı salonunun tahsis edilmesine etkinlik için Meslek grubu üyelerimize Mail ve Sms ile bilgilendirme yapılmasına, Söz konusu etkinlikteki ikramların Odamız bütçesinden karşılanmasına ve Yerel basında etkinlikler hakkında haber yapılmasına. 19.09.2018/06

KARAR:3

6 Ekim 2018 tarihinde Meslek Grubum üyelerimiz ile birlikte kahvaltı programı düzenlenmesine. Söz konusu kahvaltı programı için Meslek Grubu üyelerimize mail ve Sms ile bilgilendirme yapılmasına. Kahvaltının yapılma amacı Makine ve Otomasyon haftası ile ilgili yapılacak olan etkinliğin  kararlaştırılması ve fikir alışverişinde bulunulması hakkında.19.09.2018.06

KARAR:4

Komitemiz yeni görev dağılımı yaparak; Komite Başkanlığına Emre BEŞİR’in  getirilmesine, Komite Başkan Yardımcılığına Arif FİLİZ’ devam etmesine karar vermiştir.19/09/2018

KARAR:5

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.19.09.2018/06

KARAR:6

Dilek ve temenniler dinlendi.19.09.2018/06


Haber Tarihi : 14/1/2019
Paylaş