KARAR:1

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 2. İş Mahkemesinin 2018/15 Esas sayı ve 26/09/201/8 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 02/11/2017 tarihinde boyacı ve dış cephe boyacısı olarak görev yapan bir kişinin  net ücretin (1604.00.- TL) brüt ücretin (2029.50.- TL) olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.31.10.2018.08

KARAR:2

Yönetim Kurulumuz tarafından Meslek Komitelerine havale edilen Üye Veri Güncelleme Çalışması görüşüldü. Bu konuyla ilgili olarak dergi dağıtımında olduğu gibi evrakların tekrar dağıtılması ve dağıtım sonrası evrak doldurulduktan sonra üyelerin mail, faks ve whatsapp üzerinden geri bildiriminin yapılması hususunda üyelerin bilgilendirilmesine. 31.10.2018.08

KARAR:3

Odamız Üye Memnuniyet anketi komite üyelerimiz tarafından cevaplanmıştır. 31.10.2018.08

KARAR:4

Tobb dan gelen 25.09.2018 sayılı 14130 sayılı fiyat farkı hakkındaki yazısı görüşüldü.

Malumatın hasıl olduğuna.31.10.2018.08

KARAR:5

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.31.10.2018.08

KARAR:6

Dilek ve temenniler dinlendi.31.10.2018.08


Haber Tarihi : 14/1/2019
Paylaş