KARAR:1

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 19.12.2018 tarih ve 19114 sayılı  SEPAŞ şikayetleri hakkındaki cevabi yazısı görüşüldü.

Malumat hasıl olduğuna.10.01.2019/10

 

KARAR:2

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesinin 03.12.2018 tarih ve 2018/641 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu; Davalı işyerinde 21/07/2015 ile 17/10/2016 tarihleri arasında hızlı tren  şantiyesinde Makine/ekipman elektrikçisi olarak çalışan bir işçinin Ekim 2016 tarihi itibari ile net ve brüt maaşının  sendikalı ve sendikasız olarak, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net ve brüt miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.10.01.2019/10

 

KARAR:3

Odamız Faaliyet Takip  Sistemi ile ilgili Komite üyelerine bilgilendirme yapılması.

Komite üyelerine faaliyet takip sistemi hakkında bilgi verilmiştir.10.01.2019/10

 

KARAR:4

16.01.2019 Çarşamba günü  Odamızda Aydınlatma Tekniği (Genel / LED’li Aydınlatma ve Sürücü Seçimleri) konulu Doç. Dr. Cenk YAVUZ’un üyelerimize yönelik vereceği seminer konuşulup, değerlendirildi. Odamız bünyesinde gerçekleşeceğinden salon tahsisine, Elektrik Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Sakarya Temsilciliği ve Sakarya Elektrikçiler Derneğine bir yazı ile bildirilip, davet edilerek, meslek grubu üyelerimize de e-posta ve sms ile duyurularak  gerçekleştirilmesine, seminerle ilgili yerel basında haber yapılmasına ve oluşabilecek masrafların Komite bütçesinden karşılanması teklimizin Yönetim Kurulumuza arzına.10.01.2019/10

 

KARAR:5

İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Erdal KIZILKAYA tarafından Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) ile ilgili sunum yapıldı ve konu hakkında bilgi edinildi. 10.01.2019/10

 

KARAR:6

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.10.01.2019/10

 

KARAR:7

Dilek ve temenniler dinlendi.10.01.2019/10

Haber Tarihi : 16/1/2019
Paylaş