KARAR: 1
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya İş  Mahkemesinin 2010/219 esas sayı  ve 08.12.2010 tarihli,  ortalama kazanç tespiti  hakkındaki yazısı olup görüşüldü. T.C. Sakarya İş  Mahkemesinin 2010/219 esas sayı  ve 29.09.2010 tarihli yazısı ile istenilen  6 yıllık  bir kepçe operatörünün  aylık net ücreti, 2009 Yılı için belirlenen asgari ücret miktarına göre belirtildiğinin  İş Mahkemesine bildirilmesine.06.01.2011.24
KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.06.01.2011.24
KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.06.01.2011.24
Haber Tarihi : 12/1/2011
Paylaş