KARAR:1
Odamız ile Sakarya Fatih Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü arasında, sektörümüzde çalışan elemanların teknik eğitim seviyelerinin nitelik ve niceliklerin arttırılmasına sağlamak  amacıyla,“ozon tabakasına zarar veren soğutucu gazların maksimum oranda toplanabilmesi, temizlenmesi ve tekrar kullanımının sağlanması” konusunda eğitim verilmesi için ekteki protokolün Oda Yönetim Kurulu Başkanızca imzalanması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.07.01.2011.26              
KARAR: 2
Meslek grubu üyelerimizin  katılımlarıyla,  12 Şubat 2011 Cumartesi Günü
Saat:09:00'da, Elegante Restaurant'ta, meslek grubu üyelerimizle kahvaltılı bir toplantı  yapılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.07.01.2011.26              
KARAR: 3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.07.01.2011.26         
KARAR: 4
Dilek ve temenniler dinlendi.07.01.2011.26
Haber Tarihi : 12/1/2011
Paylaş