KARAR: 1
Kocaeli Sanayi Odasınca davet edildiğimiz,  Odamızın öncülük ettiği ilimizde
kurulması planlanan Mobilya O.S.B.'de yer alma konusunun da gündem maddesi olarak görüşüldüğü Kocaeli Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde yapılan “mobilya ürünleri meslek komiteleri müşterek toplantısının değerlendirilmesi yapıldı.07.01.2011.22                             
KARAR: 2
Meslek Komitemizce, Odamız 8'inci ve 26'ncı Meslek Grubu üyelerinin
katılımlarıyla, SAÜ Öğretim Üyesi Prof.Dr.Ercan ÖZTEMEL'in verdiği, “Mobilya Sektöründe Stratejik Yönetim ve Yaklaşımlar” konulu eğitim seminerinin değerlendirilmesi yapıldı. 
Daha önce yaptığımız anket değerlendirmesi neticesinde 8'inci ve 26'ıncı Meslek Grubu üyelerinin katılımlarıyla, SAÜ Öğretim Üyelerince, “Mobilya Sektöründe Ortaklık Kültürü” konulu Eğitim Seminerinin,  Şubat Ayının ilk haftasında  yapılması ile seminer duyurusunun sms, e-mail ve Odamız web sayfasında duyurulması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 07.01.2011.22
KARAR: 3
TR42-Doğu Marmara Kalkınma Ajansı “Marka”nın, hizmet alanındaki İller
kapsamındaki sanayi ve ticaret odalarının mobilya imalatı ve ticareti meslek komiteleri üyelerinin katılımlarıyla, Odamız öncülüğünde İlimizde kurulması planlanan Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alma konusunun da gündem maddesi olarak görüşüleceği müşterek komite toplantısının, 15 Şubat 2011 Salı günü, saat:10:30'da Odamızda yapılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.07.01.2011.22
KARAR: 4                      
Komitemiz kendi arasında yeniden görev bölümü yapmış ve Komite Başkanlığına Sami TURAN'ı, Komite Başka Yardımcılığına Kenan KARACA'nın getirilmesine karar vermiştir. 07.01.2011.22
KARAR: 6
Meslek Grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.07.01.2010.22
KARAR: 7
Dilek ve temenniler dinlendi.07.01.2011.22
Haber Tarihi : 12/1/2011
Paylaş