KARAR: 1
İlimizdeki zincir mağazaların haksız ve yanıltıcı rekabet uygulamaları ile  Odamız üyesi ticaret erbabının mağduriyetine sebep olmaları konusu görüşüldü.
Zincir mağazalar ellerinde yeterli sayıda ürün olmadan ve yanıltıcı reklam kampanyaları ile (reklamlarında stok sayısını belirtmeden ve ellerindeki ürün  kalmadığı halde billboardlarda reklamlarının devam etmesi ) izledikleri düşük fiyat politikası ile haksız rekabet ortamı yaratmaları üyelerimizin ellerindeki stok malların kalması ile maddi  zarara uğratıp  aynı zamanda tüketiciler ile karşı karşıya gelerek ticari itibarını zedelemektedir.
Üyelerimizin haklarının korunması açısından Odamız Ticaret Müdürlüğünce konunun Sanayi ve Ticaret İl müdürlüğüne bildirilmesine  ve il müdürlüğünce zincir mağazalarının benzer uygulamaları yönünden denetlenmesinin sağlanması hususunun yönetim kuruluna arzına. 06.01.2011.23
KARAR: 2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.06.01.2011.23
KARAR: 3
Dilek ve temenniler dinlendi.06.01.2011.23
Haber Tarihi : 12/1/2011
Paylaş