KARAR:1

Odamız Faaliyet Takip Sistemi hakkında Komite Üyelerine bilgilendirme yapılmasına.

Faaliyet Takip Sistemi hakkında Komite Üyelerimize bilgilendirme yapılmıştır.23.01.2019.10

KARAR:2

Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda Sakarya Gümrük Müdürlüğünde yapılan İhracat işlemleri sırasında İhracat yapan firmaların KDV iadelerindeki alacakları ile ilgili bir takım sözlü ifadeler ile kaybın telafisinden ziyade alınan iade miktarının  ciddi bir kazanç olduğu gibi  düşünülerek ihracat yapan firmanın iade süreçlerinde işlemlerinin uzatılması, zorluk çıkartılması sureti ile finansal olarak zor duruma sokulduğu Komitemize bildirilmiştir. Söz konusu sıkıntıların giderilmesi için Odamız Yönetim Kurulu tarafından gerekli çalışmaların yapılmasına.23.01.2019.10

KARAR:3

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.23.01.2019.10

KARAR:4

Dilek ve temenniler dinlendi. 23.01.2019.10


Haber Tarihi : 1/2/2019
Paylaş