KARAR: 1  
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen  İntem Temizlik İnşaat Tahmil Tahliye Yemek Üretim Hizmetleri San.Tic.ltd.Şti'nin, kafeterya işletmeciliği için fiyat tarifesi talep ettikleri  02.11.2010 tarihli dilekçesi ve eki ürün listesi olup, görüşüldü.
Söz konusu ürün listesi ile ilgili  olarak serbest piyasa şartlarında belirlenecek fiyatların uygulanması bu nedenle   komitemizce fiyat tarifesi verilmesinin gerek olmadığının ilgili firmaya  bildirilmesine. 04.01.2011.26
KARAR: 2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı. 04.01.2011.26
KARAR: 3
Dilek ve temenniler dinlendi. 04.01.2011.26
Haber Tarihi : 21/1/2011
Paylaş