KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 11.12.2018 tarih ve 18587 sayılı sigorta acenteleri hakkındaki cevabi yazısı görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna.24.01.2019.10


KARAR:2
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 11.12.2018 tarih ve 18586 sayılı sigorta acenteleri hakkındaki cevabi yazısı görüşüldü. 
Malumat hasıl olduğuna.24.01.2019.10

KARAR:3
  Şubat ayından itibaren komite toplantılarına sigorta acenteleri 16. Meslek Komitesi meslek grubu üyelerinin çağrılarak güncel sorunlar ile ilgili fikir alış-verişi yapılmasına.24.01.2019.10

KARAR:4
Odamız Faaliyet Takip Sistemi ile ilgili Komite üyelerine bilgilendirme yapılması.
Komite üyelerine faaliyet takip sistemi hakkında bilgi verilmiş olup, söz konusu faaliyet takip sistemiyle ilgili mobil telefonlarda kullanılabilecek bir uygulama yapılması ya da var olan uygulamaya eklenmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.24.01.2019.10


KARAR:5
Yönetim Kurulumuz tarafından Meslek Komitelerine havale edilen Üye Veri Güncelleme Çalışmalarıyla ilgili Meslek Grubu üyelerimizden öncelikle sigorta acenteleri ve eksper firmalarına ait formların komitemize iletilerek ilgili üyelere yönelik çalışmaların Komite Üyelerimiz tarafından yapılmasına.24.01.2019.10


KARAR:6
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.24.01.2019.10 

KARAR:7
Dilek ve temenniler dinlendi.24.01.2019.10


Haber Tarihi : 4/2/2019
Paylaş