KARAR:1
Sakaya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın Fiyat Tespiti hakkındaki 24.01.2019 tarih ve 98277481-755.02.99- E2607 sayılı yazısı görüşüldü.
İlgili yazının ekinde özellikleri belirtilen ürün ve ürün imalat fiyatlarının aşağıdaki şekilde olabileceği kanaatimizin Sakaya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bildirilmesine28.01.2019/11

Sıra Ürün- İmalat Tanım Birim Fiyat
1 0,70 Mm Galvanizli Sac Hava Kanalı 96,00TL
2 4” Siyah Dikişli Boru 104,00TL

Haber Tarihi : 4/2/2019
Paylaş