KARAR: 1
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın Kosgeb hizmetlerinden finans ve sigorta sektörünün faydalanamayacağına dair cevabı yazısının ve odamız tarafından konu ile ilgili gönderilen yazının meslek grubumuzdaki üyelerimize toplu e-mail yoluyla duyurulmasının yönetim kuruluna arzına . 14.01.2011.26
KARAR: 2
Hazine müsteşarlığının 5684 sayılı sigortacılık kanunu gereği sigortacılık sektörüne özgü eğitim ve sınav faaliyetlerinin SEGEM tarafından yerine getirilmesi, bu mevzuatın dışında bir eğitime katılmaları gerekmediği konusuna dair Hazine Müsteşarlığından gelen cevabı yazının meslek grubumuzdaki üyelerimize toplu e-mail yoluyla duyurulmasının yönetim kuruluna arzına . 14.01.2011.26
KARAR: 3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.  14.01.2011.26
KARAR: 4
Dilek ve temenniler dinlendi. 14.01.2011.26

 

Haber Tarihi : 21/1/2011
Paylaş