KARAR: 1
Meslek komitelerinin toplantılarının rahat yapılabilmesi için Meslek Komite odası tahsis edilmesi hususunun Yönetim Kuruluna arzına.06.03.2009.1
KARAR: 2
Meslek grubu ile bilgilendirmek için mail adresleri oluşturulmasına.06.03.2009.1
KARAR:3
AGDAŞ' da sorunların dile getirilmesi için meslek grubu içinden bir komisyon oluşturulmasına.06.03.2009.1
KARAR: 4
Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünün şehir Merkezinde bir vezne açması hususunun Yönetim Kuruluna arzına.06.03.2009.1
Haber Tarihi : 31/1/2011
Paylaş