KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen, Ümit DEMİR’ in bir firma ile ilgili şikayeti hakkındaki 26.12.2018 tarihli e-postası görüşüldü.
İlgili şikâyet hakkında firmanın fiyat etiket yönetmeliğine uymadığı belirlenmiştir. Bu doğrultuda firma ile görüşülmüş olup, firma çalışanının yönetmelikten habersiz böyle bir etiket dizaynı yaptığı bildirilmiştir. Bu uyarımızdan sonra firmanın yönetmeliğe uygun şekilde etiketlerini düzelteceği tarafımıza bildirildi. Oda yönetimimizin şikâyeti yapan ilgili kişiye yazılı olarak bildirmesine. 30.01.2019.11

KARAR:2
Odamız Faaliyet Takip Sistemi ile ilgili Komite üyelerine bilgilendirme yapılması.
Komite üyelerine faaliyet takip sistemi hakkında bilgi verilmiştir.30.01.2019.11


KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.30.01.2019.11


KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi.30.01.2019.11


Haber Tarihi : 12/2/2019
Paylaş