ARAR: 1
Sakarya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce, Kalfalık, Ustalık sınav Komisyonunda yer alacak sınav üyelerinin isimleri; Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatçılığı için: Salih Palacıoğlu, Isıtma ve Gaz Yakıcı Servisçiliği için: Ömer Arslan, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçılık için: Abdullah Demir, Kalorifercilik için: Levent ürkmez ve Soğutma ve İklimlendirme için: Suat Kayaalp' in isimlerinin bildirilmesine.03.04.2009.3
KARAR: 2
Meslek Grubumuzdan 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulması hususu görüşülmüş olup,
Hilmi Bakkaloğlu (İklimlendirme ve baca), Kemal Çakır (Mühendis), İbrahim Karaca (Tesisat Ustası), İlknur Dayan (Doğalgaz-proje)  ve Adem Bilgen (Servis) ‘ den müteşekkil 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulmasına.03.04.2009.3
KARAR: 3
AGDAŞ ile yapılacak olan ikili görüşmeler ve toplantılar için, 7. Meslek grubumuz içerisinden; Adem Bilgen, Abdullah Demir, Alican Dalkan, M.Önol Taşöz, Necmi İbil, Taner Aş, Hasan Üzel ve İmdat Arcan' dan müteşekkil bir iletişim kurulu oluşturulmasına.03.04.2009.3

KARAR: 4
İl Hıfzıssıhha Meclis Kararına istinaden AGDAŞ ile birlikte toplantı yapılmasına, toplantı sonrası alınacak tedbirleri ve yapılması gereken işlerle ilgili Meslek grubu üyeleri ile birlikte bilgilendirme toplantısı yapılmasına.03.04.2009.3
KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi.03.04.2009.3

Haber Tarihi : 31/1/2011
Paylaş