KARAR:1
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünün 31.12.2018 tarih ve 450105 sayılı cevabi yazısı görüşüldü. 
Malumat hasıl olduğuna.07.02.2019/11


KARAR:2
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’nın 18.01.2019 tarih ve 40569934-160-E.1924 sayılı talep hakkındaki yazısı görüşüldü. 
İlgi yazıda su altyapısında sorun yaşanan adreslerin belirtilmesi talep edilmiştir. Umut Sanayi Sitesi 23. ve 50. Sokak’ta, Artvin Sanayi Sitesinde 54.  ve 55. Sokak’ta su altyapısı sebebiyle sorun yaşandığı belirtilerek Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne tekrar yazı yazılmasına.07.02.2019/11


KARAR:3
Artvin Sanayi Sitesi ve Modern Sanayi Sitesi Dörtyol ışıkları ile SATSO kavşağı arasındaki E-5 yolunun sağındaki ve solundaki atıl durumdaki yan yolların E-5 bağlantısının sağlanarak sanayi içindeki trafik sorunun giderilmesi hususunda Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne yazı yazılmasına.07.02.2019/11


KARAR:4
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.07.02.2019/11

KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi.07.02.2019/11


Haber Tarihi : 19/2/2019
Paylaş