KARAR:1
Meslek Komitemiz tarafından 14.03.2019 tarihinde saat 09:00-13:00 arasında  “Marka Yaratma ve Yönetme” konulu eğitim programı düzenlenmesine. Söz konusu eğitim programı için Odamız Ali Coşkun Konferans Salonunun tahsis edilmesine eğitimdeki ikramların Odamız bütçesinden karşılanmasına ve tüm meslek gruplarına mail ve sms ile duyuru yapılmasına. Eğitim hakkında Odamız web sayfasında ve sosyal medya adreslerinde konu hakkında paylaşımlar ve duyurular yapılmasına Eğitim programı hakkında yerel basında haber yapılmasına. Söz konusu eğitim için Sakarya Üniversitesi öğrencilerinin de davet edilmesi için Sakarya Üniversitesi ile  görüşülmesine.14.02.2019/12


KARAR:2
18 Ocak 2019 tarih 30659 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kitap ve Süreli yayınların tesliminin vergiden müstesna tutulması söz konusu muafiyet kanunun 69.maddesi uyarınca bir sonraki ayın (Şubat 2019) ilk gününden itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Bu durum yayın evlerinden %0 KDV ile çıkıp perakende mağazalarda %8 KDV ilave edilerek satılmaktadır. Dijital satışlarda %0 KDV ile satış yapılabiliyor olması bu sektörde iştigal eden müesseselerin mağduriyeti anlamına gelmektedir. Talebimiz nihai tüketiciye (okuyucuya) direk olarak ulaşan Odamız üyesi perakendecilerin de bu kanundan faydalanmasını  talep ediyoruz. Konu hakkında TOBB’ yazı yazılmasına arz ederiz.14.02.2019/12


KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.14.02.2019/12


KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi. 14.02.2019/12

Haber Tarihi : 25/2/2019
Paylaş