KARAR:1
KOSGEB işletme Geliştirme Destek Programı uygulama esasları bölümünde
8.3. Nitelikli eleman istihdam desteği maddesinin 8.3.2 bendinde bulunan 
Bu destekten, başvuru tarihi itibariyle onaylı son SGK Sigortalı Hizmet Listesinde en az 5 (beş) çalışanı olan işletmeler yararlanabilir maddesinin sigorta acenteleri özelinde 2 çalışan ve üzeri işletmelerin dahil edilmesi ile ilgili TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesine yazı yazılmasına.21.02.2019.11


KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.21.02.2019.11 

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi. 21.02.2019.11


Haber Tarihi : 28/2/2019
Paylaş