KARAR:1

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 4.İş Mahkemesi  15/01/2019 tarih ve 2018/554 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu; 23 yıllık mesleki kıdemi bulunan ilkokul mezunu olan kaynakçı olarak çalışan bir kişinin fesih tarihi olan 16/04/2018 tarihi itibari ile alabileceği ortalama maaşın  aralarında özel bir sözleşme yok ise o tarihteki asgari ücret miktarı olabileceği  kanaatimizin ilgili mahkemeye yazılı bildirilmesine.06.02.2019.15

KARAR:2

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.06.02.2019.15

KARAR:3

Dilek ve temenniler dinlendi.06.02.2019.15


Haber Tarihi : 28/2/2019
Paylaş