KARAR:1

            TOBB’da gelen 11/01/2019 tarih ve 339 sayılı Teminat Mektubu Komisyon Oranları hakkındaki yazısı görüşüldü.

            Malumatın hasıl olduğuna.13.02.2019.11

KARAR:2

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.13.02.2019.11

KARAR:3

Dilek ve temenniler dinlendi.13.02.2019.11


Haber Tarihi : 28/2/2019
Paylaş