KARAR: 1
T.O.B.B.- Halk bankası iş birliği ile yapılan “Evini Yenile Kampanyası” tanıtımı ve kamu oyunun bilgilendirilmesini sağlamak için, ilgili meslek komitelerinin katılımı da sağlayarak bir basın toplantısı tertip edilmesine karar verilmişti.04.11.2009.10
Haber Tarihi : 31/1/2011
Paylaş