KARAR:1
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1. İş Mahkemesinin 2018/297 Esas sayı ve 07/02/2019 tarihli yazısı görüşüldü. 
Dava konusu; 14 yıl mikser operatörü olarak görev yapan bir kişinin alabileceği ortalama aylık miktarının, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.07.03.2019/14

KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı. 07.03.2019/14

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi. 07.03.2019/14


Haber Tarihi : 18/3/2019
Paylaş