KARAR:1
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2018/664 Esas sayı ve 08.01.2019 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu; 06.02.1995-22.09.2018 tarihleri arasında davalı iş yerinde çalışan bir kişinin Eylül 2018 tarihi itibari ile alabileceği sendikalı ve sendikasız net ve brüt ücret aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine. 07.03.2019/13

KARAR:2
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2019/20 Esas sayı ve 25/01/2019 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu; 24.04.2014-22/09/2018 tarihleri arasında hızlı tren şantiyesinde vinç operatörü olarak çalışan bir kişinin Aralık 2017 tarihi itibari ile alabileceği sendikalı ve sendikasız net ve brüt ücreti aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.07.03.2019/13

KARAR:3
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü’nün talep hakkındaki 29.01.2019 tarih ve 94430767-175/E.28341 sayılı yazısı görüşüldü. 
Malumatın hasıl olduğuna.07.03.2019/13

KARAR:4
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Adapazarı Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün Ç.M.B.Talebimiz hakkındaki 06.02.2019 tarih ve 01594 sayılı yazısı görüşüldü. 
Malumatın hasıl olduğuna.07.03.2019/13

KARAR:5
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Arifiye Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün Ç.M.B.Talebimiz hakkındaki 25.01.2019 tarih ve 46968936-75739.81380 sayılı yazısı görüşüldü. 
Malumatın hasıl olduğuna.07.03.2019/13

                   T.C.                                           Oturum Sayısı                          Oturum Günü                                                    
               SAKARYA                                 
  TİCARET VE SANAYİ ODASI                       -13-                                        07.03.2019
 14.MESLEK KOMİTESİ KARARI     


KARAR:6
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın Talep hakkındaki 21.02.2019 tarih ve 40569934-804.01-E.5770 sayılı yazısı görüşüldü. 
Konu hakkında söz konusu İlgili İlçe Belediye Başkanlığına yazı yazılmasına.07.03.2019/13


KARAR:7
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı. 07.03.2019/13


KARAR:8
Dilek ve temenniler dinlendi. 07.03.2019/13

Haber Tarihi : 18/3/2019
Paylaş