KARAR:1
Veteriner Hekimler Odası Başkanı Yıldırım ÇAKMAK ile mesleki sorunlar hakkında görüş alış verişinde bulunuldu. Görüşmeler sonucunda bildirilen sorunların bir sonraki toplantıda belirlenerek Yönetim Kuruluna arzına. 07.03.2019/13


KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.07.03.2019/13

KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.07.03.2019/13

Haber Tarihi : 18/3/2019
Paylaş