KARAR:1
T.C. Sakarya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün Rayiç Fiyat Tespiti hakkındaki 08.02.2019 tarih ve 47227699-750-E.2812 sayılı yazısı görüşüldü.
İlgi yazıda belirtilen malzemelerle ilgili yazı ekindeki teklif formunda belirtilen Ö4-LED-30W Downlight Led Armatür’ün fiyatının 46,50TL+KDV, Ö5-LED-24W Göme Tip Armatür 30x30 fiyatının 71,25TL+KDV, Ö6-LED-36W Gömme Tip Lineer Armatür’ün  fiyatının 204,00TL+KDV şeklinde uygun olduğunun ilgili kuruma yazı ile bildirilmesine.14.02.2019/12


KARAR:2
20.03.2019 Çarşamba günü Odamızda Enerji Verimliliği konulu Prof. Dr. Ertan YANIKOĞLU’nun üyelerimize yönelik vereceği seminer konuşulup, değerlendirildi. Odamız bünyesinde gerçekleşeceğinden salon tahsisine, Elektrik Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Sakarya Temsilciliği ve Sakarya Elektrikçiler Derneğine bir yazı ile bildirilip, davet edilerek, meslek grubu üyelerimize de e-posta ve sms ile duyurularak gerçekleştirilmesine, seminerle ilgili yerel basında haber yapılmasına ve oluşabilecek masrafların Odamız bütçesinden karşılanması teklimizin Yönetim Kurulumuza arzına


KARAR:3
KOSGEB Sakarya İl Müdürü Onur KURTÇU tarafından Komite üyelerine KOSGEB destekleri ve projeleri hakkında bilgilendirme yapılmıştır.
Malumat hasıl olduğuna.14.03.2019/13

KARAR:4
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.14.03.2019/13

KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi.14.03.2019/13


Haber Tarihi : 21/3/2019
Paylaş