KARAR:1
Genel Sekreterliğin EduroTech Robot Yarışması Organizasyonu İşbirliği Teklifi hakkındaki 01.03.2019 tarihli yazısı görüşüldü.
Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Odamız iş birliği ile düzenlenen EduroTech Robot Yarışması Organizasyonu bütçesinde yer alan kalemlerin 26.000TL’ lik kısmının komitemiz tarafından karşılanmasına. 20.03.2019/12

KARAR:2
KOSGEB Sakarya İl Müdürü Onur KURTÇU tarafından Komite üyelerine KOSGEB destekleri ve projeleri hakkında bilgilendirme yapılmıştır.
Malumat hasıl olduğuna.20.03.2019/12


KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.20.03.2019/12

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi. 20.03.2019/12


Haber Tarihi : 29/3/2019
Paylaş