KARAR:1

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 4.İş Mahkemesinin  2018/532 Esas sayı ve 22/02/2019 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 7 yıllık kıdemi bulunan ve alçı boya ustası olarak çalışan bir işçinin 2018 yılı mayıs ayı itibari ile alabileceği ücretin aralarında özel bir anlaşma yok ise o tarihteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.27.02.2019/14

KARAR:2

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 4.İş Mahkemesinin  2018/609 Esas sayı ve 12/03/2019 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 5 yıllık mesleki kıdemi bulunan ve Gece Bekçisi olarak çalışan bir kişinin fsih tarihi olan 19/06/2018 tarihi itibari ile alabileceği ücretin aralarında özel bir anlaşma yok ise o tarihteki asgari ücret miktarı  olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.27.02.2019/14

KARAR:3

TOBB’un 04.03.2019 tarih ve 2315 sayılı Yapılarda Elektrik Bağlantısı hakkındaki görüşünün yazının görüşülmesi,

Malumatın hasıl olduğuna.27.02.2019.14

KARAR:4

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1.İş Mahkemesinin  2018/485 Esas sayı ve 15/03/2019 tarihli yazısı görüşüldü.

Dava konusu, yaklaşık 15 yıllık deneyime sahip bir alçı boya ustasının 2018 yılı Mayıs ayı itibarı ile alabileceği ortalama aylık miktarının  aralarında özel bir anlaşma yok ise o tarihteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.27.02.2019/14


Haber Tarihi : 2/4/2019
Paylaş