KARAR:1
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 4. İş Mahkemesi’nin 2018/108 Esas sayı ve 21.02.2019 tarihli yazısı görüşüldü. 
Dava konusu, 17 yıllık mesleki kıdemi bulunan ve 9 yıl satış temsilcisi (plasiyer) olarak çalışan bir kişinin 13.10.2017 tarihi itibariyle alabileceği net ve brüt ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise o günkü askeri ücretin %30 fazlası olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine. 27.03.2019.13


KARAR:2
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 3. İş Mahkemesi’nin 2019/60 Esas sayı ve 22.02.2019 tarihli yazısı görüşüldü. 
Dava konusu, 30 yıllık mesleki kıdemi bulunan muhasebe müdürü olarak görev yapan bir kişinin 2019 yılında alabileceği net ve brüt ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise 2.500,00TL olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine. 27.03.2019.13


KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı. 27.03.2019.13


KARAR:4

Haber Tarihi : 8/4/2019
Paylaş