KARAR:1
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesinin 2019/101 Esas sayı ve 08.03.2019 tarihli yazısı görüşüldü. 
Dava konusu; 21.05.2014 ile 03.11.2014 tarihleri arasında hızlı tren inşaatı şantiyesinde uzun süreli konaklayarak iş makinesi operatörü olarak çalışan bir işçinin Kasım 2014 tarihi itibari, aralarında özel bir sözleşme yok ise belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücret net ve brüt miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.04.04.2019/15


KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı. 04.04.2019/15


KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi. 04.04.2019/15

Haber Tarihi : 12/4/2019
Paylaş