KARAR:1
 8 Mayıs 2019 tarihinde yapılacak olağan komite toplantısına SGK İl Müdürü Erhan ÇAVUŞ’ un davet edilmesine, toplantıyla ilgili salon tahsisi edilmesine, toplantıya katılım için meslek grubu üyelerimize de e-posta ve sms ile duyurularak gerçekleştirilmesine, oluşabilecek masrafların Odamız bütçesinden karşılanması teklimizin Yönetim Kurulumuza arzına.03.04.2019.13

KARAR:2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.03.04.2019.13


KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi. 03.04.2019.13

Haber Tarihi : 12/4/2019
Paylaş