KARAR: 1
Rekabet, içsel ya da dışsal getirileri ile birlikte  toplum yaşantısına doğrudan etkileyen bir unsur olup günümüz piyasalarında önemli  bir mekanizmadır. Ülkemizde piyasa şartlarında yaşanan rekabet ortamı giderek sadece fiyat endeksli olmaktadır. Yaşanan bu durum Kaliteli üretimin önüne geçerek yalnızca   ucuza mal üretimine doğru giderek  tüketici ve üretici aleyhine  sonuçlar doğurup ekonomimiz için   önemli bir sorun teşkil edeceği kaçınılmazdır. Kaliteli ürün meydana getirmek  için belli değerde girdilerin  olması şarttır. Ülkemizde ve dünya piyasasında artık  Çin malı tabir edilen bir deyim oluşmuş  bu deyim  ucuz ama kalitesiz bir ürünü açıklarken kullanıldığı herkesçe bilinmektedir.  Kalitesiz  üretimin önüne geçilmesi ve halkımızın hak ettiği seviyede  ürünü  üreticiyi de zorda bırakmayacak şekilde üretilip satılması için gerekli düzenlemelerin ve önlemlerin alınması,denetimlerin yapılması  hususunun  bakanlığımız ve birliğimiz bünyesine bildirilmesi için yönetim kurulunun arzına
KARAR: 2
Günümüz Ekonomilerinin  gelişmişliği  artık  markalaşan  ürün sayısı ölçülmekte olduğu bilinmekte birlikte ülkemiz sanayi ve üretiminde istenilen seviyede olmayan  markalaşmanın önünün açılabilmesi için bir takım önlemlerin alınması şarttır. Bu sebeple büyük alışveriş noktalarında  privite ürünlerin satışa sunulması  markalaşmanın önünü kesen en önemli etkenlerden biri olduğu komitemizce tespit edilmiştir. Markalaşmanın önünün açılması ve ülkemizde  dünya çapında markaların ortaya çıkması adına bu durum hakkında gerekli  iyileştirici düzenlemelerin yapılması  hususunun  bakanlığımız ve birliğimiz bünyesine bildirilmesi için yönetim kurulunun arzına.
KARAR: 3
Dilek ve temenniler dinlendi. 01.02.2011.24
Haber Tarihi : 9/2/2011
Paylaş