KARAR:1
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Kocaali Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2018/270 Esas sayı ve 21.03.2019 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu; 04.06.2015-31.01.2018 tarihleri arasında mikser operatörü unvanı ile çalışan işçinin alabileceği net ve brüt emsal ücret, aralarında özel bir sözleşme yok ise o tarihteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine. 04.04.2019/14

KARAR:2
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Kocaali Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2018/268 Esas sayı ve 21.03.2019 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu; 03.09.2013-30.12.2017 tarihleri arasında beton pompa operatörü unvanı ile çalışan işçinin alabileceği ne ve brüt emsal ücret, aralarında özel bir sözleşme yok ise o tarihteki asgari ücret miktarı olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine. 04.04.2019/14

KARAR:3
Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü’ nün Artvin Sanayi Sitesi ve Modern Sanayi  Sitesi Trafik Sorunu hakkındaki 83653971-604/E64516 sayı ve 01.03.2019 tarihli cevabi yazısı görüşüldü.
Malumatın hasıl olduğuna. 04.04.2019/14

KARAR:4
Dört yol merkez sanayi ile Artvin sanayi arasında yolların asfalt çalışmalarının yapılmamış olması bölge esnafının yoğun toz altında sağlıksız çalışmasına yol açmaktadır. Esnafımızı yaşamış olduğu bu mağduriyetin giderilmesi için Arifiye Belediye Başkanlığına yazı yazılmasına.04.04.2019/14

KARAR:5
Dört yol merkez sanayi ve Artvin sanayi içerisinde mevcut çöplerin toplanması dışında çöp bidonları haricinde bulunan sanayi esnafının atıkları ve çöpleri uygunsuz görüntü ve çevre kirliliği yaratmaktadır. Söz konu çöplerin haftalık olarak toplanması ve sanayi esnafının mağduriyetinin giderilmesi için Arifiye Belediye Başkanlığına yazı yazılmasına.04.04.2019/14

KARAR:6
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.04.04.2019/14

KARAR:7
Dilek ve temenniler dinlendi.04.04.2019/14

Haber Tarihi : 12/4/2019
Paylaş