KARAR:1
Genç Sağlık Turizmi Derneği’ nin Sağlık Turizmi Süreç Yönetimi Eğitimi hakkındaki 2019/0002 sayı ve 04.03.2019 tarihli yazısı görüşüldü. 
İlgili yazının geldiği kuruluş olan Genç Sağlık Turizmi Derneği’ nin doğruluğunun araştırılmasına, ilgili derneğin doğruluğu onaylanırsa konu hakkında meslek grubu üyelerimize Oda tarafından e-posta ve sms ile duyurular yapılmasına.04.04.2019/14

KARAR:2
T.C. Sakarya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’ nün 05.02.2019 tarihli İlkyardım Ücret Tespit Komisyonu Toplantı Kararları hakkındaki E-264 sayı ve 14/03/2019 tarihli yazısı görüşüldü. 
Malumat hasıl olduğuna.04.04.2019/14

KARAR:3
Komite Başkanımızın görevinin sona ermesi sebebiyle komitemizde yeni görev dağılımı yaparak; Komite Başkanlığına Davut ACUNMAN’ ın Komite Başkan Yardımcılığına Mustafa Sencer DENİZ’ in getirilmesine karar vermiştir.04.04.2019/14

KARAR:4
Meslek grubu üyemiz olan ıtriyat, kozmetik ve parfümeri firmalarının yetkilileri olan Yüksel ATİK ve Niyazi AKARSU komite toplantımıza katılmış ve sorunları dinlenmiştir. Bundan sonra yapılan olağan toplantılarımıza ıtriyat, kozmetik ve parfümeri firmalarının yetkililerinin davet edilmesine.04.04.2019/14

KARAR:5
Komitemizin 07.03.2019 tarihinde ya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Yıldırım ÇAKMAK ile yapılan toplantıya istinaden aşağıdaki başlıklar ön plana çıkmıştır.  Komite toplantısında ön plana çıkan konularla ilgili komite üyesi olan Meclis Üyelerimiz Meclis toplantısında konularla ilgili gerekli açıklamaları yapacaklardır.
1-Veterinerler Odası ile Belediye arasındaki koordinasyon eksikliği,
2- Belediyelerde gıda kontrolü yapacak veteriner hekim bulunması,
3- Tarım arazilerinin sanayi arazilerine dönüştürülmesi,
4-Veteriner hekimlerinin yeni iş yeri açmalarında KOSGEB tarafından desteklenmesi,04.04.2019/14

KARAR:6
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ ne yapmış olduğumuz ziyaretimiz esnasında tarafımızdan talepleri olan, lise düzeyinde iş sağlığı güvenliği konusunda Sakarya genelinde farkındalık yaratmak için yapılan animasyon film yarışmasında ilk 3’ e giren öğrenciler için hediye verilecek 3 tabletin komite bütçemizden karşılanmasına. 04.04.2019/14

Haber Tarihi : 12/4/2019
Paylaş