KARAR: 1
Odamız ev sahipliğinde, 15 Şubat 2011 Salı Günü Saat:10:00'da gerçekleştirilecek
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı(MARKA)'nın hizmet alanını kapsayan illerin Ticaret ve Sanayi Odalarının“Mobilya Ürünleri İmalatı ve Ticareti Meslek Komiteleri”Müşterek Toplantısının gündem hazırlıkları ile görüşülebilecek hususların neler olabileceği konuları görüşülmüş ve toplantı programının aşağıdaki şekilde olmasına karar verilmiştir. 04.02.2011.23
10:15-10:30  Kayıt,
10:30-11:00 Açılış Konuşmaları,
11:00-13:00  G Ü N D E M  Maddelerinin Görüşülmesi
1.Mobilya Sektörünün mesleki sorunları ve çözüm önerilerinin görüşülmesi,
2.İlimizde oluşturulması planlanan Mobilya İhtisas OSB'de yer alma konusunun görüşülmesi,
3.Dilek ve Temenniler,
13:00 Öğle Yemeği.
KARAR: 2
Meslek Komitemizce, kendi meslek grubumuz ile 26'ncı Meslek Grubu üyelerinin
katılımlarıyla,  İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Nurullah GENÇ tarafından verilecek,“Mobilya Sektöründe Ortaklık Kültürü”konulu Eğitim Seminerinin, 10 Şubat 2011 Perşembe Günü yapılması ile Seminerin duyurusunun SMS, e-mail ve Odamız web sayfasında duyurulması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 04.02.2011.23
KARAR: 3
Daha önce yaptığımız anket değerlendirmesi neticesinde, 8'inci ve 26'ncı Meslek Grubu üyelerinin katılımlarıyla, müsait olmaları durumunda MOSDER Başkanı ve aynı zamanda Alfemo Firması Sahibi Ramazan DAVULCUOĞLU  veya Doğtaş Yönetim Kurulu Başkanı Davut DOĞAN tarafından ,“Mobilya Sektöründe Satış ve Pazarlama Yönetimi” konulu Eğitim Seminerinin,  Mart Ayının ilk haftasında  yapılması ile seminer duyurusunun SMS, e-mail ve Odamız web sayfasında duyurulması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 07.01.2011.22
KARAR: 4
Meslek Grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.04.02.2010.23
KARAR: 5
Dilek ve temenniler dinlendi.04.02.2011.23
Haber Tarihi : 9/2/2011
Paylaş