KARAR:1
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. 1. İş Mahkemesi’nin 2018/651 Esas Sayı ve 22.03.2019 tarihli, ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü. 
Dava konusu; Ekim 2008-13 Haziran 2018 tarihleri arasında yaklaşık 10 yıl kadar fotokopi operatörü olarak çalışan bir işçinin 2018 Haziran ayında alabileceği emsal ücretin, aralarında özel bir sözleşme yok ise 2.750,00TL olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.11.04.2019/14

KARAR:2
13.12.2018 tarihinde yapılan komite toplantımızda “Meslek grubumuzda bulunan tabela ve reklam sektöründeki üyelerimizin kargo maliyetlerinin artmasından dolayı, kargo firmalarıyla anlaşma yapılması ve maliyetlerinin düşmesi adına ilgili meslek grubundan gerekli bilginin alınmasına” şeklinde karar alınmıştır. İlgili kararın tekrardan gerekli girişimlerin yapılması için ilgili meslek komitesine iletilmesine.11.04.2019/14

KARAR:3
Sektörümüzdeki sorunları değerlendirmek ve fikir alışverişinde bulunmak amacıyla 15 Haziran 2019 tarihinde meslek grubu üyelerimize yönelik yemekli istişare toplantısı düzenlenmesine.
Toplantıya Meclis Başkanımız ve Yönetim Kurulu Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin davet edilmesine.
Söz konusu istişare toplantısı için meslek grubu üyelerimize sms ve e-mail gönderilmesine, toplantıyla ilgili masrafların Oda bütçesinden karşılanmasına. Etkinlikle ilgili yerel basında haber yapılmasına.11.04.2019/14

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı. 11.04.2019/14

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi. 11.04.2019/14

Haber Tarihi : 24/4/2019
Paylaş