KARAR:1
31.10.2019 tarihinde Ürün Takip Sistemi (ÜTS) Projesi (Ülkemizde üretilen veya ithal edilen tüm tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin üretim bandından satılıp kullanıldığı yere kadar tekil ürün takibini sağlayabilmek, son kullanıcıya kadar ürünü izleyebilmek için geliştirilen bir proje) zorunlu hale gelecektir.
Komitemize bağlı üyelerin proje hakkında daha detaylı ve yaşanacak sorunları önceden görebilmeleri adına Odamız ve Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü ile gerek duyulur ise Türkiye İlaç Tıbbı Cihaz Kurumu (TİTCK) yetkililerinin de katılımıyla yaşanan sorunların tespiti ve çözümü ile ilgili Odamızda eğitim ve bilgilendirme toplantısı organizasyonu yapılmasına, söz konusu etkinlik için İl Sağlık Müdürlüğüne yazı yazılmasına, yapılacak olan eğitim ve bilgilendirme toplantısına İl Sağlık Müdürlüğü vasıtası ile çevre illerden de katılım sağlanması için İl Sağlık Müdürlüğü’ne talepte bulunulmasına, çevre Odalardaki ilgili üyelerin söz konusu etkinliğe katılım sağlamaları hakkında çevre Odalara yazılar yazılmasına karar verilmiştir.21.05.2019/16

Haber Tarihi : 24/5/2019
Paylaş