KARAR: 1
UMEM projesi kapsamındaki okullarımızın komitemizce ziyaret edilerek çalışmaların takip edilmesine. Ziyaretimize basın servisimizin de iştirak etmesine.18.02.2011.24

KARAR: 2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı. 18.02.2011.24

KARAR: 3
Dilek ve temenniler dinlendi. 18.02.2011.24

Haber Tarihi : 23/2/2011
Paylaş