KARAR: 1
Komitemize havale edilen, Sakarya Valiliği İl Afet ve Acil Durum  Müdürlüğü, Geyve Malmüdürlüğü  ile Serdivan Belediyesi'nin, satış değer tespit talep eden yazıları olup görüşüldü.
Meslek Komite Üyelerimiz Emrullah TERZİOĞLU ile İsmail BAŞAVCI tarafından tespit edilecek fiyatın adıgeçen kurumlara bildirilmesine.24/02/2011.25
KARAR: 2
Ziraat Bankası Adapazarı Şube Müdürlüğü'nün Komitemizce ziyaret edilmesine. 24/02/2011.25
KARAR: 3
Komitemizce geçen ayki toplantımızda çeşitli kurumlara yazdığımız yazıların akibetinin Genel Sekreterlikçe araştırılmasına.24/02/2011.25
KARAR: 4
İlimiz merkez ve Büyükşehir Belediyesi Başkanlıklarına  yeni uygulamada %40 şartının adaletsizliğe sebebiyet verdiği, inşaat yapmayan insanların mağdur olduğu bunun için eski imar durumunun uygulanmaya alınması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 24/02/2011.25
KARAR: 5
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.24/02/2011.25
KARAR: 6
Dilek ve temenniler dinlendi.24/02/2011.25
Haber Tarihi : 3/3/2011
Paylaş