KARAR:1
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ nin seyyar ve araç ile çalışan ustaların vergi mükellefi olması hakkındaki 34221550-010.01-5349 sayı ve 20.05.2019 tarihli yazısı görüşüldü.
Malumat hasıl olduğuna.12.06.2019/18

KARAR:2
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya 4. İş Mahkemesinin 2019/38 Esas sayı ve 15/05/2019 tarihli yazısı görüşüldü.
Dava konusu, 13 yıllık mesleki kıdemi bulunan ve tesisat ustası olarak çalışan bir kişinin fesih tarihi olan 21.09.2016 tarihi itibari ile alabileceği net ve brüt ücretizlasn, aralarında özel bir sözleşme yok ise, belirtilen tarihte yürürlükteki asgari ücretin % 10 fazlası alabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine. 12.06.2019/18

KARAR:3
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı. 12.06.2019/18

KARAR:4
Dilek ve temenniler dinlendi. 12.06.2019/18

Haber Tarihi : 26/6/2019
Paylaş