KARAR: 1
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya İş Mahkemesi'nin 2010/219 Esas sayı ve 18.02.2010 tarihli yazısı olup görüşüldü.
T.C. Sakarya İş Mahkemesi'nin talep ettiği bilgilerin ve daha önce konu hakkında aldığımız Meslek Komitesi karar örneğinin ilgili Mahkemesine bildirilmesine.03.03.2011.26
KARAR: 2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.03.03.2011.26
KARAR:3
Dilek ve temenniler dinlendi.03.03.2011.26
Haber Tarihi : 9/3/2011
Paylaş