KARAR:1
T.C. Sakarya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’ nün 24.04.2019 tarihli Bağımlılıkla Mücadele Teknik Çalışma Grupları Toplantısı Kararları hakkındaki E-1099 sayı ve 07.05.2019 tarihli yazısı görüşüldü.
Malumat hâsıl olduğuna.13.06.2019/17

KARAR:2
Ürün Takip Sistemi (ÜTS) mevzuatı hakkında detaylı bilgi vermek ve yaşanacak sorunları önceden görebilmeleri adına bilgilendirme yapacak yetkililerin Oda tarafından İl Sağlık Müdürlüğüne yazı yazılarak 26 Temmuz 2019 tarihi için davet edilmesine, Oda da yapılacak eğitim ve bilgilendirme toplantısı için 26 Temmuz 2019 tarihi için salon tahsisi yapılmasına.13.06.2019/17

KARAR:3
 Sakarya İl Sosyal Güvenlik Kurumunun 2011 Şubat ayı sonrası geri dönük teşviklerden faydalanılması konusunda mahsuplaşma işlemlerinde sorunlar yaşandığı ile ilgili Meslek Grubumu Üyemiz firmalardan şikâyetler gelmektedir. İlgili şikâyetlerle ilgili Oda tarafından İl Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü’ ne yazı yazılmasına.13.06.2019/17

KARAR:4
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı. 13.06.2019/17

KARAR:5
Dilek ve temenniler dinlendi. 13.06.2019/17

Haber Tarihi : 26/6/2019
Paylaş