KARAR:1
Yönetim Kurulumuzca, Meslek Komitemize havale edilen Odamız kalorifer kazanının temizlik ve bakımı ile ilgili yazı olup görüşüldü.
BMA Isıtma-Soğutma Ltd.Şti'nce SATSO'ya sunulan durum tespit raporunda belirtilen ısıtma  tesisatının kimyasal temizleme işlemine gerek olmadığı sadece sirkülasyon pompasının değişimi ve genel bir bakımın yeterli olacağı görüşümüzün Yönetim Kurulumuza arzına.03.03.2011.28
KARAR:2                                                                                             
Kamuoyunda “Torba Yasa” olarak bilinen "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un  yayımlandığı tarihi izleyen aydan başlamak üzere 6 ay içersinde üyelerimizin Odalarına olan  geçmiş yıllara dönük olan aidat borç asıllarının tamamını  ödemeleri halinde (ki kredi kartlarına 12 eşit taksit yapıldığının)  gecikme zammının alınmayacağının tekrardan tüm üyelerimize e-mail, odamız web sayfası ve gazete ilanlarıyla duyurulması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 03.03.2011.28
KARAR:3
Meslek grubu üyelerimizin  katılımlarıyla,  12 Şubat 2011 Cumartesi Günü
gerçekleştirdiğimiz kahvaltılı toplantımızın değerlendirilmesi yapıldı.03.03.2011.28              
KARAR:4
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.03.03.2011.28         
KARAR: 5
Dilek ve temenniler dinlendi.03.03.2011.28
Haber Tarihi : 9/3/2011
Paylaş