KARAR:1

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesi  05/03/2019 tarih ve 2019/102 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu; İşyerinde 20/05/2014 ile 10/10/2014 tarihleri arasında tünel kaynakçısı olarak çalışan ve mesleki deneyimi bulunan bir işçinin 2014 yılı itibari ile alabileceği ortalama maaşın  aralarında özel bir sözleşme yok ise o tarihteki asgari ücret miktarının %10 fazlası olabileceği  kanaatimizin ilgili mahkemeye yazılı bildirilmesine.03.04.2019/17

KARAR:2

T.C Sakarya Valiliği’nin 18.03.2019 tarh ve E.5640180 sayılı DÖSE Üretim Çalışmaları hakkındaki yazısının görüşülmesi.

Malumatın hasıl olduğuna.03.04.2019/17

KARAR:3

Kosgeb İl Müdürü Onur KURTÇU’nun Meslek Komitesi Üyelerine Kosgeb destekleri hakkında bilgilendirme yapması.03.04.2019.17


Haber Tarihi : 28/6/2019
Paylaş