KARAR:1

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 1.İş  Mahkemesi  27/03/2019  tarih ve 2018/311 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu; Lise mezunu yaklaşık 3 yıl üretim-dökümhane bölümünde işçi olarak çalışan bir işçinin 2018 yılı mart itibari ile alabileceği ortalama maaşın  aralarında özel bir sözleşme yok ise o tarihteki asgari ücret miktarı olabileceği  kanaatimizin ilgili mahkemeye yazılı bildirilmesine.02.05.2019.18

KARAR:2

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 3.İş  Mahkemesi  09/04/2019  tarih ve 2018/349 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu; Makine üretim işçisi olarak çalışan bir işçinin 2018 yılı itibari ile alabileceği ortalama maaşın  aralarında özel bir sözleşme yok ise o tarihteki asgari ücret miktarı olabileceği  kanaatimizin ilgili mahkemeye yazılı bildirilmesine.02.05.2019.18

KARAR:3

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Sakarya 4.İş  Mahkemesi  29/03/2019  tarih ve 2018/678 Esas sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu; yaklaşık 5 yıllık kıdeme sahip ve kaynak doğrama ustası olarak çalışan bir işçinin alabileceği ortalama maaşın  aralarında özel bir sözleşme yok ise o tarihteki asgari ücret miktarı olabileceği  kanaatimizin ilgili mahkemeye yazılı bildirilmesine.02.05.2019.18


Haber Tarihi : 28/6/2019
Paylaş