KARAR:1

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. 4.İş  Mahkemesinin 06/02/2019 tarih ve 2018/502 sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 7 yıllık mesleki kıdemi bulunan pide-lahmacun ustası olarak çalışan bir kişinin 04/05/2018 tarihi itibariyle alabileceği  ücretin aralarında özel bir sözleşme yok ise, 2250TL (ikibinikiyüzellitürklirası) olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.27/02/2019/13

KARAR:2

Odamız üyesi Rahmi Gündüz’ün 11/02/2019 tarihli dilekçesinin görüşülmesi,

Adli süreci devam eden ve kesinleşmiş bir kararı olan konu hakkında Komitemiz tarafından herhangi bir girişimde bulunulmayacaktır.27.02.2019.13

KARAR:3

Akif AKYILDIZ’ın Öğrenci yurdu işletmeleri hakkındaki yazısı görüşüldü

Özel öğrenci barınma hizmetleri yönetmeliği barınma hizmeti ücreti ve yükümlülükleri madde-20 kısım-4 belirtildiği gibi öğretim yılı içerisinde çıkan öğrenciden kaldığı ayların ücreti ve %10 ücret daha  dahil edilerek hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilerek taahhütname fesih  edilir. Komite üyelerimiz ile birlikte 19.12.2018 tarihinde KYK İl Müdürlüğüne ziyaret edilip Meslek grubu üyelerimizin sıkıntıları ileterek çözümüne yönelik istişarelerde bulunulduğu ilgili kişiye iletilmesine.27.02.2019.13

KARAR:4

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. 4.İş  Mahkemesinin 12/02/2019 tarih ve 2018/571 sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 17 yıllık mesleki deneyimi bulunan 7 yıl aşçı 10 yıl garson olarak çalışan bir kişinin fesih tarihi olan 05.09.2013  tarihi itibariyle alabileceği  net ücretin 1400TL (bindörtyüztürklirası) olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.27/02/2019/13

KARAR:5

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı. 27.02.2019/13

KARAR:6

Dilek ve temenniler dinlendi.27.02.2019/13


Haber Tarihi : 28/6/2019
Paylaş