KARAR:1

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. 4.İş  Mahkemesinin 15/02/2019 tarih ve 2018/639 sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 28 yıllık kıdemi bulunan ve pasta yapım ustası olarak çalışan bir işçinin 2018 yılı haziran ayı itibariyle alabileceği ücretin aralarında özel bir sözleşme yok ise, net ücret 2150TL (ikibinyüzellitürklirası) olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.27/03/2019/14

KARAR:2

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. 4.İş  Mahkemesinin 11/03/2019 tarih ve 2018/691 sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 2 yıllık mesleki kıdeme sahip ve ızgara köftecisi olarak çalışan bir kişinin 2018 yılı mayıs ayı itibariyle alabileceği ücreti aralarında özel bir sözleşme yok ise, net ücret 1900TL (bindokuzyüztürklirası) olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.27/03/2019/14

KARAR:3

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. 3.İş  Mahkemesinin 25/02/2019 tarih ve 2018/161sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 3 yıldızlı bir otelde 2018 Ocak ayında Otel Müdürülüğü yapan bir kişinin alabileceği ücretin aralarında özel bir sözleşme yok ise, net ücret 2000TL (ikibintürklirası) olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.27/03/2019/14

KARAR:4

Yönetim Kurulu tarafından Komitemize havale edilen Odamız 6.Meslek Komitesinin 27.02.2019 tarihli Komite toplantısında almış olduğu 4.nolu kararı görüşüldü.

Açılan işletmelerin işletme ruhsatları, ilgili belediyenin koymuş olduğu usuller doğrultusunda uygun olup olmadığı belirlenerek işletmelere işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmektedir. Denetleme mercii belediyelerdir. Gerekenin belediyeler tarafından yapılması uygun görülmüştür.27/03/2019/14

KARAR:5

14-16 Mayıs tarihlerinde planladığımız Hijyen Eğitiminin afiş çalışmasını basın servisi tarafından hazırlanmasına.27/03/2019/14

KARAR :6

Planladığımız, İŞKUR ve Sigorta Müdürü tarafından düzenlenecek olan işletme teşvik ve destekleriyle ilgili bilgilendirme toplantısının Nisan ayı içerisinde Odamız toplantı salonlarının uygunluğuna ve yapılacak toplantının afiş çalışmasının basın servisi tarafından hazırlanmasına, söz konusu toplantıdaki ikramların Odamız bütçesinden karşılanmasına.27/03/2019/14Haber Tarihi : 28/6/2019
Paylaş