KARAR:1

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. 3.İş Mahkemesinin 26/03/2019 tarih ve 2018/323sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 7 yıl kıdemi bulunan ve garson olarak  çalışan bir işçinin 2018 yılı Nisan ayı itibariyle alabileceği ücretin aralarında özel bir sözleşme yok ise, net ücret 1900TL(bin dokuzyüztürklirası) olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.24.04.2019/15

KARAR:2

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Geyve Asliye Hukuk Mahkemesinin 29/03/2019 tarih ve 2019/132yazısı görüşüldü.

Dava konusu, işyerinde 01/01/2018 ile 01/02/2019 tarihleri arasında temizlik ve yemek dağıtım elemanı olarak çalışan 2 yıllık mesleki deneyimi bulunan bir işçinin Şubat 2019 tarihi itibari alabileceği ücretin aralarında özel bir sözleşme yok ise, o tarihteki asgari ücret miktarı  olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.24.04.2019/15


Haber Tarihi : 28/6/2019
Paylaş