KARAR:1

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. 3.İş Mahkemesinin 09/05/2019 tarih ve 2018/89 sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, Yemek şirketinde aşçı olarak çalışan bir işçinin Şubat 2018 tarihinde alabileceği  ücretin aralarında özel bir sözleşme yok ise, net 2.300TL (İkiBinÜçYüzTürkLirası) olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.29.05.2019.16

KARAR:2

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. 4.İş Mahkemesinin 06/05/2019 tarih ve 2019/97 sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 15 yıllık mesleki kıdemi bulunan ve Fırıncı Ustası olarak çalışan bir kişinin fesih tarihi olan 13.01.2019 tarihi itibariyle alabileceği ücretin aralarında özel bir sözleşme yok ise, net 2.500TL (İkiBinBeşYüzTürkLirası) olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.29.05.2019.16

KARAR:3

Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. 4.İş Mahkemesinin 13/05/2019 tarih ve 2018/653 sayılı yazısı görüşüldü.

Dava konusu, 15 yıllık mesleki kıdemi bulunan ve aşçı olarak çalışan bir kişinin fesih tarihi olan 30.09.2018 tarihi itibari ile alabileceği ücretin aralarında özel bir sözleşme yok ise, net 2.300TL (İkiBinÜçYüzTürkLirası) olabileceği kanaatimizin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.29.05.2019.16

KARAR:4

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.29.05.2019.16

KARAR:5

Dilek ve temenniler dinlendi.29.05.2019.16


Haber Tarihi : 28/6/2019
Paylaş