Aşağıdaki hususlarda Odamız sigortacılık ile ilgilenen birimince  Komitemizle Koordineli olarak ilgili makamlara yazı yazılması hususlarının yönetim kurulumuza arzına.
KARAR: 1
Sigortacılık Teknik Personelinin onaylanması konusunda çok uzun bir süreç yaşandığı bu durumun mağduriyete sebebiyet verdiği hususunda TOBB'ye  yazı yazılmasına
KARAR: 2
Sigorta Acentelerinin ürettikleri kanunen bildirilmesi zorunlu poliçe primlerinin branşlar bazında dağılım tablosunun bildirimi ile ilgili olarak TOBB sigorta ekranlarına girişlerin sigorta acenteleri tarafından yapılması hem uygulama hem de verimlilik açısından çok  olumlu bir katkı sağlayacağı konusunda TOBB'ye yazı yazılmasına .                                      
KARAR: 3
TOBB tarafından acentelere ulaştırılması gereken sigortacılık levhalarının henüz gönderilmemesi üzerine  üyelerimizden yoğun tepki gelmekte olup konunun TOBB ‘ye bildirilmesine.
KARAR: 4
Ticari olarak çalışan taxi ,dolmuş, otobüs gibi taşıt araçlarının zorunlu trafik sigortalarının hususi olarak düzenlenmesi sebebiyle mağduriyetler yaşanması kaçınılmaz olup bu konuya grup üyelerimizce hassasiyetle yaklaşılması hususunda yazı yazılarak grup üyelerimize mail olarak bildirilmesine
KARAR: 5
Sigortacılıkta hizmet kalitesinin  ön plana çıkarılması amacıyla  zorunlu tüm sigortaların sabit fiyat haline getirilmesi için   Hazine müsteşarlığına bildirilmek üzere TOBB ‘ne yazı yazılmasına 

 

Haber Tarihi : 16/3/2011
Paylaş