KARAR: 1
Komitemize havale edilen, Adapazarı Orman İşletme Müdürlüğü'nün, kira rayiç değer tespit talep eden yazısı olup görüşüldü.
Meslek Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU tarafından tespit edilecek fiyatın adıgeçen kuruma bildirilmesine.24/03/2011.26
KARAR: 2
Kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen Bazı Alacakların Yapılandırılması Hakkındaki Kanunun “17.Madde 10-e) Fıkrası: Özel sektör elektrik dağıtım şirketleri, alacaklarını bu fıkrada öngörülen şekilde yapılandırabilirler”. hükmünce elektrik borçlarının da bu maddeden faydalandırılabilmesi için Yönetim Kurulumuzca T.O.B.B. ve SEDAŞ nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmasına.24/03/2011.26
KARAR: 3
Meslek Komitemizce Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın emsal komitesi olan 25.Meslek Komitesi'ne ziyarette bulunulması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 24/03/2011.26
KARAR: 4
SGK İl Müdürlüğü'ne Komitemizce ziyarette bulunulması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 24/03/2011.26
KARAR: 5
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.24/03/2011.26
KARAR: 6
Dilek ve temenniler dinlendi.24/03/2011.26
Haber Tarihi : 4/4/2011
Paylaş